TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CENTER OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE

ceqa@tdu.edu.vn

Kế hoạch Khảo sát người học về cơ sở vật chất, hoạt động giảng dạy tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm, thực hành, hoạt động phục vụ, hỗ trợ và hệ thống giám sát người học, thái độ phục vụ của cán bộ, công nhân viên năm học 2022-2023

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông