TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CENTER OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE

ceqa@tdu.edu.vn

Giới thiệu về Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lịch sử hình thành

        Sớm nhận thấy được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng đảm bảo chất lượng bên trong, Trường đã sớm đầu tư cho công tác này.

        Bắt đầu từ việc thành lập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong năm 2009 [1]. Đến năm 2013, đổi tên thành Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục [2]. Năm 2019, Nhà trường thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục theo Quyết định số 81/QĐ-CTHĐQT-ĐHTĐ ngày 28/8/2019 [3].

2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

        Tham mưu giúp Ban Giám hiệu và trực tiếp thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ Trường;

        Điều phối công tác đánh giá, kiểm định ở cấp độ Nhà trường và cấp độ chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Triển khai, điều phối và hỗ trợ các Khoa/Bộ môn lập viết báo cáo kiểm định chất lượng, lập kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm, khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

3. Cơ cấu tổ chức

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông