TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CENTER OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE

ceqa@tdu.edu.vn

Workshop đào tạo chuyên môn giảng dạy tiếng anh cho giảng viên và chương trình chia sẻ thông tin sau đại học cho sinh viên do Tổng lãnh sứ quan Hoa Kỳ tổ chức

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông