TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CENTER OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE

ceqa@tdu.edu.vn

Thi cắm hoa và nấu ăn kỷ niệm ngày 20/11 và ngày 20/10 - Hội thao truyền thống Tdu 20/11.

Nấu ăn

 

 

Cắm hoa

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông