TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CENTER OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE

ceqa@tdu.edu.vn

Trường đại học Tây Đô tổ chức buổi giới thiệu và hướng dẫn tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của AUN-QA (phiên bản 4.0)

Sáng ngày 21/03/2024, tại Phòng Hội thảo Trường Đại học Tây Đô đã diễn ra buổi giới thiệu và hướng dẫn tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của AUN-QA (phiên bản 4.0) với sự tham gia của Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức Hành chính, Ban Quản trị thông tin và Truyền thông, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách 04 chương trình đào tạo ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện. Ban hướng dẫn gồm ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân (Trung tâm ĐBCLGD) và ThS. Mai Thành Hiệp (Khoa Ngoại ngữ) đã tham gia và hoàn thành khóa tập huấn AUN-QA cấp 1 tại Bangkok – Thái Lan.

ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân giới thiệu và hướng dẫn bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA (Phiên bản 4.0)

Các phòng, ban và các nhóm chuyên trách tham gia buổi tập huấn

Sau buổi tập huấn các phòng, ban và nhóm chuyên trách của 04 chương trình đào tạo nắm rõ các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn và chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo vào năm 2025.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông