TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CENTER OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE

ceqa@tdu.edu.vn

Trường ĐH Tây Đô tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng, cải tiến chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo; Thiết kế Rubrics; Phương pháp đo mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo”

Nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà Trường trong việc thực hiện cải tiến chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và đo mức độ đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Ngày 24,25/11 và 03/12 vừa qua, Trường ĐH Tây Đô tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng, cải tiến chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo; Thiết kế Rubrics; Phương pháp đo mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo” tại hội trường A.

Lớp tập huấn với sự hường dẫn của ThS. Đào Phong Lâm - Phó Giám đốc TT. Quản lý Chất lượng - Trường Đại học Cần Thơ; Đánh giá viên AUN-QA; Kiểm định viên Bộ GDĐT; Chuyên gia tổ công tác xây dựng văn bản quy định bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, tổ công tác xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia đã giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà Trường nâng cao năng lực về cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý, xây dựng, đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra. Bên cạnh đó, còn có thể xây dựng, phát triển văn hóa chất lượng trong việc đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm định.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông