TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CENTER OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE

ceqa@tdu.edu.vn

TB khảo sát CB, GV, NV về hoạt động đánh giá năng lực, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng, cơ sở vật chất, môi trường làm việc và CTĐT năm học 2023-2024

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông