Trang chủ / Thông báo / Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2016 – 2017 CĐ-ĐH K11-đợt 2

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2016 – 2017 CĐ-ĐH K11-đợt 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  533 /TB-ĐHTĐ                                   Cần Thơ, ngày  05  tháng  12  năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Học kỳ I, năm học 2016 – 2017 CĐ-ĐH K11-đợt 2)

Thực hiện công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/5/2010 v/v hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trước khi kết thúc Học kỳ I năm học 2016 – 2017, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Trường Đại học Tây Đô triển khai việc “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên” bằng công cụ khảo sát trực tuyến thông qua tài khoản của sinh viên cao đẳng, đại học.

Thời gian triển khai:

–   Khoa Kỹ thuật–Công nghệ; Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng và Khoa Ngữ văn từ ngày 10/12/2016 đến ngày 12/12/2016.

–   Khoa Cơ bản; Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Sinh học ứng dụng từ ngày 13/12/2016 đến ngày 15/12/2016.

–   Khoa Dược–Điều dưỡng từ ngày 16/12/2016 đến ngày 19/12/2016.

Công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là nhiệm vụ bắt buộc của năm học và được xét điểm cộng là 5 điểm vào điểm rèn luyện của sinh viên, vì vậy đề nghị sinh viên, Cố vấn học tập và Ban Chủ nhiệm khoa thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn và cộng điểm rèn luyện cho các sinh viên có tham gia ý kiến phản hồi nghiêm túc.

Trân trọng.

 

  

Nơi nhận:

–   HĐQT;

–   Ban Giám hiệu;

–   Các Khoa;

–   Lưu VT, TC-HC.

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

(Đã ký)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *