Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – Đại học Tây Đô

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 07102 480 476 – 07102 240 574

Email: ttkthi@tdu.edu.vn