Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục – Trường Đại học Tây Đô

Địa chỉ: 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ), Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02922 480 476 – 02922 240 574

Email: ceqa@tdu.edu.vn