Trang chủ / Khảo thí / Lịch thi / Lịch kiểm tra chứng chỉ Quốc gia Tin học B khóa ngày 7/8/2016

Lịch kiểm tra chứng chỉ Quốc gia Tin học B khóa ngày 7/8/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TIN HỌC                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        LỊCH KIỂM TRA CHỨNG CHỈ QUỐ C GIA TIN HỌC B

                                           Khóa ngày 07 – 8 – 2016    

 

Giờ bắt đầu

Môn thi

Phòng thi

Số lượng

Ghi chú

7g30

 

 

 

Lý thuyết Chứng chỉ B

1B (D3-1)

32

2B (D3-2)

32

3B (D1-4)

32

4B (D1-5)

32

5B (D2-2)

32

6B (D2-3)

32

7B (D2-4)

32

8B (D2-5)

32

9B (D2-6)

31

8g45

Thực hành Chứng chỉ B

Vi tính 3

38

Vi tính 4

38

Vi tính 5

30

Vi tính 7

38

13g30

Thực hành Chứng chỉ B

Vi tính 3

38

Vi tính 4

38

Vi tính 5

30

Vi tính 7

37

Hội đồng Kiểm tra

F2-1

 

Cần Thơ, ngày 03 tháng 8 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA                                                                                                 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *