Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Công tác đánh giá giảng viên

Công tác đánh giá giảng viên

Việc đánh giá (ĐG) giảng viên có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng, nhưng để lượng giá (LG) được đúng giảng viên tốt, chưa tốt là một công việc vô cùng phức tạp và khó khăn,  đòi hỏi phải có tính trung thực và trách nhiệm của từng cá nhân và cả tập thể, phải có tiêu chuẩn và quy trình ĐG cụ thể…  Hồ Chủ tịch cũng đã đề cập đến vấn đề này và khẳng định: “biết người cố nhiên là rất khó”,  khó nhưng không có nghĩa là làm không được.

Trước đây, việc đánh giá giảng viên được giao khoán hoàn toàn cho thủ trưởng ở  cấp độ cao nhất. Hiện nay, trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục nước nhà, việc xây dựng đội ngũ giảng dạy phải ngày càng hồng và càng chuyên, đánh dấu điểm son lịch sử hết sức đặc biệt. Đảng và Nhà nước đã kết luận, việc ĐG giảng viên ngày càng dân chủ, khách quan, công khai hơn trước. Tuy nhiên, còn khá nhiều đơn vị vẫn còn ĐG chung chung, chủ yếu là để bình bầu thi đua, có tình trạng còn né tránh, nể nang. Như vậy, vô hình chung là đã buông lỏng công tác quản lý giảng viên, việc theo dõi giảng viên không được liên tục, sát sao và sẽ rất khó khăn trong việc đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng và kỹ luật, nâng lương hoặc điều động, luân chuyển giảng viên.

Căn cứ theo Nghị định của Chính phủ số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuân xếp hạng cơ sở giáo dục đại học và theo thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ số: 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lậpvà tham khảo một số tư liệu có liên quan, kết quả cho thấy những luận điểm sau đây cần được thảo luận thêm:

Theo Nguyễn Thị Tuyết, 2008: “ một trong những luận điểm quan trọng nhất của việc đánh giá chất lượng giáo dục đại học nói chung và đánh giá giảng viên nói riêng đó là đánh giá như thế nào? Có những cơ sở khoa học gì để đánh giá? Những phương pháp và công cụ gì có thể dùng để đánh giá? Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi chỉ khi chúng ta có những tiêu chí đánh giá dựa trên những công cụ được thiết kế khoa học cùng với các phương pháp đánh giá phù hợp thì khi đó đánh giá mới có vai trò đúng nghĩa của nó”.

Nhiều học giả cho rằng, đánh giá hoạt động của một thành viên trong mỗi tổ chức phải dựa trên việc xem xét việc thực hiện các trách nhiệm cũng như thành quả lao động của thành viên đó ở tất cả mọi mặt.

Theo kết quả của nhiều cuộc điều tra nghiên cứu, trường đại học là nơi giao thoa của ba chức năng: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội (Education – Research – Service). Theo đó, thành viên quan trọng nhất trong mỗi trường đại học được gọi là giảng viên phải được ĐG dựa vào sự đóng góp của họ trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội.

Kết quả giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động phục vụ xã hội của một giảng viên phải được đánh giá căn cứ trên mức độ hoàn thành theo tiêu chuẩn  chức danh  nghề nghiệp của giảng viên được phân công và cần phải dựa vào tình hình cụ thể và địa bàn hoạt động của cơ sở để phân định trọng số cao thấp khác nhau của ba hoạt động trên cho phù hợp. (TT.KT&ĐBCLGD).

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *