Trang chủ / Tin tức – Sự kiện

Tin tức – Sự kiện

Tháng Tám, 2018

Tháng Bảy, 2018

  • 10 Tháng Bảy

    Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo

    Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục – Trường Đại học Tây Đô tổ chức phiên họp “Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tự đánh giá Chương trình Đào tạo” của Hội đồng Tự đánh giá Chương trình đào tạo Ngày 22/05/2018, Trung tâm Khảo thí …

Tháng Một, 2017