Trang chủ / Khảo thí / Lịch thi

Lịch thi

Tháng Mười Hai, 2016

  • 15 Tháng Mười Hai

    Lịch thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 đợt 2

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  HĐTS THẠC SĨ NĂM 2016 – ĐỢT 2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cần Thơ, ngày    07    tháng    12   năm 2016 LỊCH THI TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2016 – ĐỢT 2 Ngày thi …

Tháng Chín, 2016

Tháng Tám, 2016

  • 5 Tháng Tám

    Lịch kiểm tra chứng chỉ Quốc gia Tin học B khóa ngày 7/8/2016

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TIN HỌC                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         LỊCH KIỂM TRA CHỨNG CHỈ QUỐ C GIA TIN HỌC B                                            Khóa ngày 07 – 8 – 2016       Giờ …

Tháng Bảy, 2016