Trang chủ / Đảm bảo chất lượng / Văn bản / Tự đánh giá cấp CTĐT

Tự đánh giá cấp CTĐT

Các văn bảng về tự đánh giá cấp CTĐT

Tháng Hai, 2020

Tháng Mười Một, 2019

Tháng Năm, 2019

  • 13 Tháng Năm

    Các văn bản về tự đánh giá chương trình đào tạo

    STT Tên văn bản Số công văn Ngày ban hành 1 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 2 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo …