Trang chủ / Đảm bảo chất lượng / Văn bản / Tự đánh giá cấp CSGD

Tự đánh giá cấp CSGD

Văn bảng về tự đánh giá cấp CSGD

Tháng Tám, 2021

Tháng Hai, 2020

Tháng Năm, 2019

  • 13 Tháng Năm

    Các văn bản về kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục

    STT Tên văn bản Số công văn Ngày ban hành 1 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học  12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 2 Sử dụng tài liệu hướng dẫn  đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 768/QLCL-KĐCLGD …