Trang chủ / Đảm bảo chất lượng / Văn bản / Tự đánh giá cấp CTĐT / Các văn bản về tự đánh giá chương trình đào tạo

Các văn bản về tự đánh giá chương trình đào tạo

STT Tên văn bản Số công văn Ngày ban hành
1 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018
2 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016
3 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016
4 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016
5 Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016
6 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013
7 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ 33/2014/TT-BGDĐT 02/10/2014

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *