Trang chủ / Đảm bảo chất lượng / Văn bản / Tự đánh giá cấp CSGD / Các văn bản về kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục

Các văn bản về kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục

STT Tên văn bản Số công văn Ngày ban hành
1 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học  12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017
2 Sử dụng tài liệu hướng dẫn  đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018
3 Về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018
4 Về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học. 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018
5 Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015
6 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *